Velkoplošná dlažba u RD

Montáž velkoplošné dlažby, Praha (2017)