Vjezd u RD

Vjezd u RD ze zámkové dlažby, Praha (2009)