Vjezd – žulová dlažba

Zpevněná plocha ze žulových kostek u RD, Praha