Vjezd – žulová dlažba

Plocha ze žulových kostek u RD, Praha (2014)