Základová deska RD

Výstavba základové desky RD, Praha (2015)